Anjeli hojnosti

featured-image
Tvorený s láskou.

            
Najvznešenejšie umenie je robiť druhých šťastnými.

- Phineas Taylor Barnum