Anjeli hojnosti

featured-image
Tvorené s láskou.

Príbeh diela

Sklenený obraz. Tento obraz vznikol lamináciou kvalitnej fólie s UV tlačou na jednovrstvové sklo.
Najvznešenejšie umenie je robiť druhých šťastnými.

- Phineas Taylor Barnum