Anjel požehnania

featured-image
Tvorené s láskou.

Príbeh diela

Anjelik ktorého som vytvorila má prinášať požehnanie. V tele sú vložené sväteniny. Prajem vám krásny deň, úsmev na tvári a slniečko na duši.
Najvznešenejšie umenie je robiť druhých šťastnými.

- Phineas Taylor Barnum