Anjel lásky, Anjel svetla

featured-image
Tvorené s láskou.

Príbeh diela

Socha Anjela lásky a obraz Anjela svetla. Božie svetlo v živote potrebujeme.Tento anjel ho prináša do života s požehnaním. V tele má vložené sväteniny. Priatelia, nech pokoj, svetlo a láska prebýva vo vašich domovoch.
Najvznešenejšie umenie je robiť druhých šťastnými.

- Phineas Taylor Barnum