Súsošie ženy a muža

featured-image
Tvorené s láskou.

Príbeh diela

Súsošie ženy a muža, ktorí tvoria spoločne strom života.
Najvznešenejšie umenie je robiť druhých šťastnými.

- Phineas Taylor Barnum