Anjel s požehnaním

featured-image

     
      
      
      

      
Najvznešenejšie umenie je robiť druhých šťastnými.

- Phineas Taylor Barnum