Anjel svetla

featured-image
Tvorené s láskou.

Príbeh diela

Anjeli, bytosti s veľkým Srdcom, ktoré sú vždy s nami ..
Najvznešenejšie umenie je robiť druhých šťastnými.

- Phineas Taylor Barnum