Anjel pokory a vďaky

featured-image
Tvorené s láskou.

Príbeh diela

Anjelik so zloženými krídielkami je znakom pokory a vďaky. Keď s pokorou ďakuješ Bohu za každý deň.. nemusí byť všetko úžasné a krásne, ale Boh vie, čo ti pomôže, predkladá ti rôzne situácie, ale len toľko, čo vie, že zvládneš a čo ti pomôže v raste. Ale tiež ti každý deň dáva nádej v rôznych znameniach, radosť aj v maličkostiach.. Boh vie. A za to úprimne a pokorne ďakujem.
Najvznešenejšie umenie je robiť druhých šťastnými.

- Phineas Taylor Barnum